Category Archives: Nyheter

Ny rapport fra FEMA om hvordan veiene kan sikres bedre for motorsyklister

28% av dødsulykker i trafikken på verdensbasis involverer førere eller passasjerer på motorsykkel. Det er derfor avgjørende å se på sikkerheten til motorsyklister over hele verden.

FEMA har derfor satt ned en internasjonal arbeidsgruppe, med 15 eksperter som har samlet all tilgjengelig informasjon om infrastruktur som gjør veiene sikrere for motorsyklister og utarbeidet en rapport som bør leses (og implementeres) av alle som er involvert i veiinfrastruktur.