Hvorfor har NMCU inngått samarbeid med Bikelife Norge?

NMCU / Bikelife Norge

NMCU har over flere år hatt nedgang i medlemstall. Vi har med varierende hell forsøkt oss på sosiale medier og med rabattavtaler. Mange har etterlyst en mye tydeligere «What’s in it for me?»-profil. NMCU er en interessepolitisk organisasjon. Det betyr at vår primære oppgave er politisk arbeid for motorsyklister i Norge, og det er dette vi har valgt å fokusere på.

Tryg forsikring gjør vilkårene ved førerutvikling på bane tydeligere

Det har lenge vært uklarhet rundt forsikringsvilkår knyttet til førerutviklingskurs på bane. Selskapene har ulike vilkår, og ofte er det ikke samsvar mellom informasjon på selskapenes nettsider og den enkeltes forsikringsvilkår, med hensyn til hva som gjelder ved kjøring på bane. Ansvarsforsikring på registrerte kjøretøy reguleres gjennom «Lov om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova)». Samtidig vil forsikringsdekningen bortfalle ved banekjøring knyttet til konkurransekjøring og trening. Førerutviklingskurs havner ofte mellom to stoler, slik at det kan være uklart om forsikringen dekker slik deltakelse.