NMCU i transport- og kommunikasjonskomiteen

I statsbudsjettet for 2024 blir trafikksikkerhetsarbeid for motorsyklister igjen utelatt. Dette er skuffende og beklagelig, [...]

Pressemelding- Viktig med tillegg og omprioritering i statsbudsjettet

I statsbudsjettet for 2024 blir trafikksikkerhetsarbeid for motorsyklister igjen utelatt. Dette er skuffende og beklagelig, [...]