Category Archives: Sentrale nyheter

Er det plass til MC i fremtidens trafikkbilde?

Motorsyklister er en gruppe som ofte blir glemt når myndighetene lager nye veier eller lover og
forskrifter. Stadig er vi under press fra politikere, byråkrater og veimyndigheter som ønsker å innføre restriksjoner på aktiviteten vår. Alene er det vanskelig å bli hørt, men som gruppe når vi ofte frem! Med samfunnets stadig høyere krav til miljø og sikkerhet er det viktigere enn noen gang at vi står sammen!

Stengte veier for motorsykkel i Tyskland

I Tyskland har myndighetene dessverre innført mange restriksjoner for motorsykler.

Noen veistrekninger er helt stengt for motorsykler. Andre er stengt for kortere eller lengre perioder i sesongen. Dette kan være alt fra stenging gjennom hele sesongen, enkelte dager (ofte lørdag og søndag) eller bestemte tidspunkt på dagen.