Category Archives: Sentrale nyheter

NMCU i transport- og kommunikasjonskomiteen

Stortinget

I statsbudsjettet for 2024 blir trafikksikkerhetsarbeid for motorsyklister igjen utelatt. Dette er skuffende og beklagelig, sett i lys av Statens Vegvesen sin «Nasjonal gjennomføringsplan for motorsykkel, moped og ATV 2022–2025» som må være kjent stoff for Regjeringen og Samferdselsdepartementet.

Pressemelding- Viktig med tillegg og omprioritering i statsbudsjettet

Stortinget

I statsbudsjettet for 2024 blir trafikksikkerhetsarbeid for motorsyklister igjen utelatt. Dette er skuffende og beklagelig, sett i lys av Statens Vegvesen sin «Nasjonal gjennomføringsplan for motorsykkel, moped og ATV 2022–2025» som må være kjent stoff for Regjeringen og Samferdselsdepartementet.